Sportgrenar.

Tölt T3

Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
3. Ökad tölt.

Tölt T4

Grenen rids på speakerns kommando i grupper om upp till tre ekipage.
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv.
3. Långsamt- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.

Tölt T5
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Långsamt tempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.
​​​​​​​

Tölt T7

Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Långsamt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt 

Tölt T8

Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan. Ekipagen visar programmet på speakerns kommando
1. Valfritt tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Fyrgång V2

Denna gren rids med två eller flera ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fyra gångarterna på speakerns kommando så som det beskrivs i punkt 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsamt tempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt.

Fyrgång V5

Uttagningen rids med upp till fem ekipage på ovalbanan. Hästarna visar de fyra gångarterna på speakerns kommando.
1. Valfritt tempo tölt
2. Långsam- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Långsam- till mellantempo galopp

Femgång F2

Denna gren rids med två eller fler ekipage på ovalbanan. Ekipagen visar de fem gångarterna på speakerns kommando, så som det beskrivs i 5.4.2. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv de angivit i anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. Långsam- till mellantempo tölt.
2. Långsam- till mellantempo trav.
3. Mellanskritt.
4. Långsam- till mellantempo galopp.
5. Flygande pass.

Ekipagen har tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. I händelse av lika röstetal drar speakern lott. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.


Gaedingakeppnigrenar.

GDA (A-flokk)

Ekipagen har 3 varv på sig att visa valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Långsidorna bedöms. Vilja och form under ryttare bedöms och poängsätts dubbelt såsom tölt och pass. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Valfritt tempo tölt visas upp till två varv i bägge varv
Trav visas upp till två varv i bägge varv.
Pass visas två gånger på passbanan i samma riktning.
Mellan varje moment och när byte av varv sker, ska ryttarna sakta ner till skritt, jämna till avstånden och invänta instruktion från speakern.
Efter varje moment ges poäng.
Alla finaler börjar i vänster varv.

GDB (B-flokk)

Ekipagen har 3 varv på sig att visa långsam tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Långsidorna bedöms. Vilja och Form under ryttare bedöms och väger dubbelt. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Kort tempo tölt visas upp till två varv i bägge varv.
Trav med temposkillnad visas upp till två varv i bägge varv.
Ökat tempo tölt visas på långsidorna i upp till två varv i bägge varv. Mellan varje moment och när byte av varv sker, ska ryttarna sakta ner till skritt, jämna till avstånden och invänta instruktion från speakern.
Efter varje moment ges poäng.
Alla finaler börjar i vänster varv.

GDC (C-flokk)

Ekipagen har 2 varv på sig att visa tölt och/eller trav, skritt och galopp. Vilja och Form under ryttare bedöms och väger enkelt.
Ekipagen rider en och en. Visas både tölt och trav skall den gångart du fått högst poäng för, användas. Startar man i GDC kan man ej på samma tävling starta i GDA eller GDB. Spö är tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Skritt skall visas upp till ett varv i bägge varv.
Tölt eller trav skall visas minst två varv i bägge varv. Ryttaren måste välja att visa antingen tölt eller trav.
Galopp skall visas två gånger, med tempoökning och mjuka nedsaktningar.
Galoppen visas en och en på långsidan.
Innan galoppen visas samlas samtliga ekipage på ena långsidan. I vilket varv det rids, bestäms av ryttarna i samråd med tävlingsledningen.
Efter varje moment ges poäng.

GDY A-flokk (18-21år) 

Ekipagen har 3 varv på sig att visa valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Denna gren rids som GDA.
Alla moment poängsätts enkelt. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Valfritt tempo tölt visas upp till två varv i bägge varv.
Trav visas upp till två varv i bägge varv.
Pass visas två gånger på passbanan i samma riktning i samråd med ryttarna.
En skrittpaus på en minut görs under momentet Trav efter varvbytet från vänster till höger.
Mellan varje moment och när byte av varv sker, ska ryttarna sakta ner till skritt, jämna till avstånden och invänta instruktion från speakern.
Efter varje moment ges poäng
Alla finaler börjar i vänster varv.
​​​​​​​Varje delmoment påbörjas i vänster varv.

GDY B-flokk (18-21år) 

Ekipagen har 3 varv på sig att visa kort tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Alla moment poängsätts enkelt.Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Vilja och Form. Spö är ej tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Långsamt tempo tölt visas upp till två varv i bägge varv
Trav visas upp till två varv i bägge varv.
Ökad tempo tölt visas upp till två varv i bägge varv
En skrittpaus på en minut görs under momentet Trav efter varvbytet från vänster till höger och en skrittpaus på två minuter görs under momentet Ökad tölt efter varvbytet från vänster till höger varv. Mellan varje moment och när byte av varv sker, ska ryttarna sakta ner till skritt, jämna till avstånden och invänta instruktion från speakern.
Efter varje moment ges poäng
Alla finaler börjar i vänster varv.
​​​​​​​Varje delmoment påbörjas i vänster varv.

GDT Tonårsklass (14-17år)

Ekipagen har 3 varv på sig att visa kort tölt, trav, skritt, galopp samt antingen ökad trav eller tölt. Sits och inverkningar bedöms. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Sits och Inverkan. Spö är tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Långsamt tempo tölt visas upp till två varv i bägge varv
Trav visas upp till två varv i bägge varv.
Ökad gångart (tölt eller trav) visas upp till två varv i bägge varv. Man kan endast visa en av gångarterna, inte bägge!
En skrittpaus på en minut görs under momentet Trav efter varvbytet från vänster till höger och en skrittpaus på två minuter görs under momentet Ökad gångart efter varvbytet från vänster till höger varv. Mellan varje moment och när byte av varv sker, ska ryttarna sakta ner till skritt, jämna till avstånden och invänta instruktion från speakern.
Efter varje moment ges poäng
Alla finaler börjar i vänster varv.
Varje delmoment börjar i vänster varv.

GDK Barnklass (barn till och med 13år)

Ekipagen har 2 varv på sig att visa tölt och/eller trav, skritt och galopp. Sits och inverkningar bedöms. Ekipagen rider en och en och hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Sits och Inverkan. Spö är tillåtet.

Finalridning

Rids på speakerns kommando.
Tölt eller trav visas upp till två varv i bägge varv. Visar barnen både trav och tölt skall poängen för den bästa gångarten användas. Galopp visas två gånger, med tempoökning och mjuka nedsaktningar. Rids en och en på den långsidan, och i den riktning, som ryttarna, i samråd med ledningen, har bestämt.
Mellan varje moment och när byte av varv sker, ska ryttarna sakta ner till skritt, jämna till avstånden och invänta instruktion från speakern.
Efter varje moment ges poäng
Alla finaler börjar i vänster varv.
Varje delmoment börjar i vänster varv.