VIKTIG INFO TILL DIG SOM VILL TÄVLA ISLANDSHÄST
Följande regler gäller för alla officiella SIF tävlingar
Tävlingen följer FIPO och det svenska tävlingsreglementet om inget annat anges
Ryttaren måste vara medlem i SIF och medlemsavgiften MÅSTE vara betald aktuellt år.
Hästen ska vara registrerad i SIF och ha ett hästpass
Hästen måste vara vaccinerad enligt gällande regler
Ryttaren ska ha löst tävlingslicens
FIPO ändringar samt uppdaterad lista på förbjuden utrustning (prohibited equipment) finns på FEIFs hemsida
Länk till SIF. Titta helt på fliken tävling där hittar du mycket information. SIF  
 
Ryttarförsäkran