Styrelsemöte

Måndagen den 18 Januari kl 18.00 via Teams.
Vill du vara med så skriv ett mail till Gunilla på gunilla.jacobson0506@hotmail.se

I klubben anordnas olika aktiviteter för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt utav sitt medlemskap. Allt från långritter, kurser, tävlingar, clinics till studiebesök m.m.

Kommande aktiviteter på banan kan ni se här under.
Respektera dagarna där banan är uthyrd.
På grund av det rådande läget i världen i och med Covid-19 så kommer Jarnhestur att ställa in alla aktiviteter fram tills nya restriktioner kommer. 
För mer information om Covid-19 gå in på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/