Styrelsemöte

30 Augusti 18:00 på banan.
Vill du vara med så skriv ett mail till Gunilla på gunilla.jacobson0506@hotmail.se

I klubben anordnas olika aktiviteter för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt utav sitt medlemskap. Allt från långritter, kurser, tävlingar, clinics till studiebesök m.m.

På grund av det rådande läget i världen i och med Covid-19 så är det väldigt noga med att hålla på resktriktionerna och avstånd. Anordnar vi nånting så är det alltid gällande FHMs gällande restriktioner.
För mer information om Covid-19 gå in på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Kommande aktiviteter på banan kan ni se här under.
Respektera dagarna där banan är uthyrd.
Mer information av dom olika kurserna finns på vår facebooksida.