Fritidskommittén

Medlemmar:

Irene Andersson - Ansvarig
Malin Larsson

Information:

Klubbkvällarna startar i Maj.